پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
نمونه سوالات الکترونیک عمومی 1
نوشته شده در پنج شنبه 7 آذر 1392
بازدید : 1837
نویسنده : smail emadi taj

بسمه تعالی

آزمون درس الکترونیک عمومی (1)  هنرستان 17 شهریور

نام ونام خانوادگی : ........................

1- تعریف جریان الکتریکی چیست ؟ واحد آن را بیان کنید.

2- شکل جریان AC و DC رارسم کرده و فرق بین جریان AC و DC رابیان کنید.

3- فرکانس و زمان تناوب را با ذکر فرمول و واحد آن را بیان کنید.

4- منظور از اختلاف پتانسیل الکتریکی چیست؟ واحد آن را بنویسید.

5- مفهوم مقاومت الکتریکی چیست؟ فرمول و واحد آن را بنویسید.

6- لایه های سوم و چهارم یک اتم حداکثر چند الکترون می توانند داشته باشند؟ بدست آورید.

7- باندهای انرژی در نیمه ها دیها و هادیها و عایق را نام ببرید.

8- الکترونهای لایه آخر هر اتم با تحریک خارجی از مدار جدا می شود. مربوطه به کدام باند انرژی است؟

الف) باند هدایت        ب) باند ممنوعه          ج) باند ظرفیت            د) هیچکدام

9- پدیده ترمویونیک مربوطه به کدام گزینه است؟

الف) انتشار الکترون                                 ب) تعویض قطب های باطری          

  ج) انتشار الکترون در اثر گرما                 د) حرکت الکترون ها

10- در لایه آخر (لایه ظرفیت) هادیها چند الکترون والانس وجوددارد؟

الف) 1 یا 2 الکترون           ب) 4 و بیشتر          ج) 8 الکترون               د) 18 الکترون

11- انرژی لازم برای آزاد کردن الکترونهای ظرفیت هادی ها چقدر است؟

الف) 5/0 تا 5/1  e-v      ب) 01/0  e-v         ج) 5/0   e-v           د) 5/1   e-v

12- عدد اتمی یک عنصری 14 است آرایش الکترونی آن کدام است؟

1: 8 ( 4 ( 2 ( 0      2: 10 ( 4 (0         3: 4 ( 8 ( 2 ( 0       4: 4 ( 10 ( 0

13- نیروی باطری الکترون ها را در چه جهتی عبور می دهند.

الف) قطب منفی به مثبت    ب) مثبت به منفی    ج) الف و ب هر دو صحیح است    د) هیچکدام

14- یک کولن الکتریسیته چند الکترون است؟

الف) 18+10 x 6/1          ب) 1000           ج) 18+10 x 28/6            د) 18-10 x 6/1

15- کدام گزینه در مورد A 1 غلط است؟

الف) MA 102 =  A 1                          ب) MA 1000 = A 1

ج)  = A 1                                      د) A 1000 = A 1

16- محدود فرکانیسی صوتی AF چقدر است؟

1) 50HZ       2) 60HZ         3) KHZ 30         4) KHZ  20 تا HZ 20

17- رابطه مقاومت الکتریکی کدام گزینه است؟

1)  = R              2)  P = R            3)  P = R            4)  = R


:: موضوعات مرتبط: نمونه سوالات , ,تعداد صفحات : 1
صفحه قبل 1 صفحه بعد